Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Örgütlerde kriz yönetimi ve liderliğin önemi 

      Yavuz, Mürvet (Ufuk Üniversitesi, 2018)
      Küreselleşmenin etkisi ile artan rekabet piyasası krizlerin bir çok türü ile karşılaşmamıza olanak tanımaktadır. Kriz algısının işletmeler üzerindeki yansımalarını incelediğimiz bu çalışmada kriz yönetiminin liderler ve ...