Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaplan, Tevfik
dc.contributor.authorTanındı, Aslı
dc.contributor.authorUğurlu, Murat
dc.contributor.authorHan, Serdar
dc.contributor.authorTöre, Hasan Fehmi
dc.date.accessioned2019-02-25T18:05:17Z
dc.date.available2019-02-25T18:05:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKaplan, T., Tanindi, A., Ugurlu, M., Han, S., & Tore, H. F. (2015). Akciğer rezeksiyonu sonrası orta vadede kalp ve solunum fonksiyonlarında değişiklikler. Archives of the Turkish Society of Cardiology, 43(5), 434-442. https://doi.org/10.5543/tkda.2015.58566 ‌
dc.identifier.issn1016-5169
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/1212
dc.description.abstractObjectives: The aim of this study was to assess the cardiac and respiratory functions at the 6th postoperative month, in lung cancer patients undergoing segmentectomy/lobectomy or pneumonectomy. Methods: Thirteen segmentectomy/lobectomy and 5 pneumonectomy patients with lung cancer were consecutively enrolled between April 2012 and February 2014. All patients underwent respiratory function tests and transthoracic echocardiography preoperatively and at 6 months postoperatively. Results: Left ventricular functions were unchanged postoperatively. In the segmentectomy/lobectomy group, there were no changes in right ventricular fractional area change (RVFAC) or tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE). However, TAPSE decreased from 19 (17–21) to 15.5 (14–16) in pneumonectomy patients (p=0.04). RVFAC was 59.5 (58–61) preoperatively and 59 (58–61) at 6 months postoperatively (p=0.049). Neither group showed differences in pulmonary acceleration time or diastolic and systolic eccentricity indices after operation. Tissue Doppler imaging (TDI) revealed no deterioration in left ventricular functions, but right ventricular diastolic functions (tricuspid E’/A’) were impaired in both groups. Right ventricular S’, showing the systolic function, was slightly decreased in the pneumonectomy group, in addition to a decrease in isovolumic velocity and isovolumic acceleration (IVA). Only IVA was decreased, from 2.33 (1.79–3.14) to 2.17 (1.73–3.01) (p=0.001), in segmentectomy/ lobectomy group. Conclusion: Segmentectomy/lobectomy should be preferred over pneumonectomy when possible. Tissue Doppler imaging may be routinely used as a part of echocardiographic evaluation in patients with a higher risk of right ventricular dysfunction in order for these patients to be candidates for a closer cardiovascular follow-up.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada, akciğer kanseri nedeniyle segmentektomi/lobektomi veya pnömonektomi ameliyatı yapılan hastaların altıncı ayda kalp ve solunum fonksiyonları değerlendirildi. Yöntemler: Nisan 2012-Şubat 2014 tarihleri arasında akciğer kanseri nedeniyle segmentektomi/lobektomi planlanan 13 ve pnömonektomi planlanan 5 ardışık hasta çalışmaya alındı. Her iki grup ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrası 6. ayda solunum fonksiyon testleri ve ekokardiyografi ile değerlendirildi. Bulgular: Ameliyat sonrası ölçümlerde sol ventrikül fonksiyonlarında değişim olmadı. Segmentektomi/lobektomi grubunda sağ ventrikül fraksiyonel alan değişimi (RVFAC) ve triküspit anüler düzlem sistolik hareketi (TAPSE) değerlerinde anlamlı bozulma saptanmazken, pnömonektomi grubunda TAPSE 19’dan (17–21) 15.5’e (14–16) geriledi (p=0.04). RVFAC değeri ameliyat öncesi ölçümlerde 59.5 (58–61) iken ameliyat sonrası dönemde 59 (58–61) olarak saptandı (p=0.049). Her iki grupta pulmoner hızlanma zamanı, diyastolik ve sistolik egzantrisite indeksleri yönünden ameliyat öncesi ve sonrası dönem arasında fark saptanmadı. Doku Doppler görüntülemesinde her iki ameliyat türünde sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlarında değişiklik olmadı. Sağ ventrikül triküspit E’/A’ her iki hasta grubunda anlamlı bozulma gösterdi. Sağ ventrikül sistolik S’değeri pnömonektomi grubunda hafif azalma gösterirken, segmentektomi/lobektomi grubunda anlamlı fark olmadı. Segmentektomi/lobektomi grubundaki hastalarda izovolumik akselerasyon (IVA) değerinde anlamlı azalma saptandı (2.33 [1.79–3.14] – 2.17 [1.73–3.01] p=0.001). Pnömonektomi grubunda ise hem izovolumik velosite (IVV) hem de IVA belirgin olarak azaldı. Sonuç: Segmentektomi/lobektomi mümkün olduğunda pnömonektomiye tercih edilecek yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. Takipte doku Doppler görüntüleme analizi rutin ekokardiyografinin parçası haline getirilirse sağ kalbin etkilenmesi açısından riskli olabilecek hastaların hızlı, kolay bir şekilde tespiti ve yakın kardiyolojik değerlendirilmeleri mümkün olacaktır.
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLung resectionen_US
dc.subjectEchocardiographyen_US
dc.subjectDoppleren_US
dc.subjectPneumonectomyen_US
dc.subjectRight ventricular functionen_US
dc.subjectAkciğer rezeksiyonu
dc.subjectEkokardiyograf
dc.subjectDoppler
dc.subjectPnömonektomi
dc.subjectSağ ventrikül fonksiyonu
dc.titleCardiac and respiratory changes in the medium term after lung resectionen_US
dc.title.alternativeAkciğer rezeksiyonu sonrası orta vadede kalp ve solunum fonksiyonlarında değişiklikleren_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridKaplan, Tevfik / 0000-0002-4936-1515
dc.authoridTöre, Hasan Fehmi / 0000-0002-6657-1880
dc.departmentTıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Kardiyolojien_US
dc.departmentTıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Cerrahisi
dc.institutionauthorKaplan, Tevfik
dc.institutionauthorTanındı, Aslı
dc.institutionauthorUğurlu, Murat
dc.institutionauthorHan, Serdar
dc.institutionauthorTöre, Hasan Fehmi
dc.identifier.volume43
dc.identifier.issue5
dc.identifier.startpage434
dc.identifier.endpage442
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.authorscopusid7006761495
dc.authorscopusid16176601000
dc.authorscopusid56829490000
dc.authorscopusid8416976700
dc.authorscopusid6602380465
dc.identifier.wosWOS:000421968400004
dc.identifier.scopus2-s2.0-84941551227
dc.identifier.trdizinidTVRjM09ESXpNdz09
dc.identifier.pmid26148075


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record