Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜnal, Serkan
dc.contributor.authorDerdiyok, Türkmen
dc.date.accessioned2022-03-10T19:43:44Z
dc.date.available2022-03-10T19:43:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2587-151X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30784/epfad.718990
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZd01qUTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/3776
dc.description.abstractStock markets play a significant role in terms of collecting the savings ofindividual investors and providing equity financing options for thecompanies. In most cases, individual investors cannot have a chance torepresent themselves on the boards of the companies which they invest in.This situation causes investors to suffer from agency costs which are welldefined in the corporate governance literature. This paper aims to definethe agency costs of publicly traded equities owners in the Turkish stockmarket. All publicly traded companies in Borsa İstanbul included in theresearch, which covers the period between 2010 and 2018 which is afterthe global financial crisis in 2008. Findings of the study show that there isan adverse relationship between financial performance of the companiesand the free float ratio. The companies with the higher free float ratioshave the lowest profitability. On the other hand, the main shareholders tendto sell their stocks when the stock pricing and the company's periodicprofitability is relatively high. The market perceived this as a negativesignal and a negative relationship was observed between the free floatchange and the stock price performance.en_US
dc.description.abstractBorsalar, bireysel yatırımcıların tasarruflarının değerlendirilmesi ve şirketler için öz kaynak finansman seçenekleri sağlanması açısından önemli bir rol oynamaktadır. Çoğu durumda, bireysel yatırımcılar, yatırım yaptıkları şirketlerin yönetim kurullarında temsil edilme şansına sahip olamazlar. Bu durum, küçük yatırımcıların kurumsal yönetim literatüründe iyi tanımlanmış vekalet maliyetlerini yaşamalarına neden olmaktadır. Bu çalışma, Türkiye borsasında halka açık firma sahiplerinin yaşadığı vekalet maliyetlerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Borsa İstanbul'da halka açık tüm şirketler, 2008 yılında yaşanan küresel mali krizden sonraki 2010- 2018 dönemini kapsayan araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışma bulguları, şirketlerin finansal performansı ile halka açıklık oranı arasında ters bir ilişki olduğunu göstermektedir. Halka açıklık oranı daha yüksek olan şirketlerin karlılıkları daha düşüktür. Öte yandan, ana hissedarlar, pay fiyatları ve şirketin dönemsel karlılığının nispeten yüksek olduğu zamanlarda paylarının belli bir bölümünü satarak halka açıklık oranını artırma eğilimindedir. Piyasa ise bu durumu olumsuz bir sinyal olarak algılamakta ve halka açıklık değişimi ile pay fiyat performansı arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.ispartofEkonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleAgency Costs of Publicly Traded Firms Owners in Turkeyen_US
dc.title.alternativeTürkiye’de Halka Açık Firma Yatırımcılarının Yaşadığı Vekalet Maliyetlerien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentUfuk Üniversitesien_US
dc.identifier.doi10.30784/epfad.718990
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage336en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTXpZd01qUTVPUT09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record