Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirağ, Yelda Hatice
dc.contributor.authorÇelikcan, Hasan
dc.date.accessioned2022-03-11T15:05:35Z
dc.date.available2022-03-11T15:05:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=hcgrYffRbz0Z44UJEuLtwQRDRY991b36fn6967OIUQYjaJlOE36h4CLRMuX5_1Lh
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/5032
dc.description.abstractArtan dünya nüfusu ile bağlantılı olarak insanlığın ve ülkelerin enerjiye olan ihtiyaçları da artış göstermiştir. Bu artış, ülkelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için birbiri ile mücadele etme yarışına girmesine neden olmuş ve bu mücadeleler sonucunda ortaya çıkan sorun-lar insanlık için büyük acı ve kargaşaya sebep olmuştur. Bu bağlamda özellikle enerji kaynakları bakımından zengin olan ve Vladimir Vladimirovich Putin ile enerji eksenli bir politika izleyen Rusya Federasyonu'nun yeniden süper güç olma, dünya kamuoyunda sahne alma ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla Suriye'de meydana gelen olayla-ra, kendi çıkarları gereği Suriye Hükümetinin yanında dahil olması, Orta Doğu'da yeni güç dengelerinin oluşmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, özellikle Rusya Federasyonu'nun ekonomisinde ve dış siyasetinde büyük rol oynayan zengin enerji kaynaklarından elde ettiği yumuşak gücü kaybetmemek, dünya kamuoyunda yeniden var olduğunu göstermek ve çıkarları söz konusu olduğunda taviz vermeyeceğini göstermek için her türlü yolu deneyeceği anlatılmıştır. Rusya Federasyo-nun bu kararlı ve aktif tutumunun altında yatan asıl neden Vladimir Putin'in izlediği enerji eksenli politikalardır. Bu çalışma ile, Putin'in izlediği enerji eksenli politikasının Suri-ye'deki devamı ve Putin'in Suriye'de izlediği bu politikaların, enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'ye yansımaları ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractIn conjunction with the increasing world population, the energy needs of people and co-untries have also increased. This increase has caused the countries compete each other to meet their energy needs and the problems which has arisen as a result of these com-petitions have caused torment and confusion for humanity. In this context, Russian Fede-ration that is particularly rich in energy resources and following an energy-oriented policy with Vladimir Vladimirovich Putin has led the emergence of balance of new power in the Middle East thanks to its support for Syrian Government for the conflicts taken place in Syria for its own interest in order to become superpower, to play role in the world opinion and to protect its economic interests. In this work, it is stated that Russian Federation will do its best in order to protect soft power which is gained from wealthy energy resources that has played a big role in the economy and foreign policy of Russian Federation, to prove itself to appear in the world opinion and to make no concessions when it comes to its own interests. The underlying reason of this determined and active action of Russian Federation is the energy-oriented policy that Vladimir Putin pursues. In this study, the continuation of the energy-oriented policy pursued by Putin in Syria and the reflection of these policies on Turkey that is de-pendent on outside financial sources in terms of energy have been presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUfuk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectInternational Relationsen_US
dc.subjectEnerjien_US
dc.subjectEnergyen_US
dc.subjectEnerji politikalarıen_US
dc.subjectEnergy policiesen_US
dc.subjectPutinen_US
dc.subjectViladimiren_US
dc.subjectPutinen_US
dc.subjectViladimiren_US
dc.subjectRusyaen_US
dc.subjectRussiaen_US
dc.subjectSuriyeen_US
dc.subjectSyriaen_US
dc.subjectTürk-Rus ilişkilerien_US
dc.subjectTurkish-Russian relationsen_US
dc.subjectUluslararası ilişkileren_US
dc.subjectInternational relationsen_US
dc.subjectUluslararası politikaen_US
dc.subjectInternational policyen_US
dc.titleRusya'nın enerji politikalarının Suriye bağlamında Türkiye'ye yansımasıen_US
dc.title.alternativeReflections of Russian energy policies on Turkey within the context of Syriaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorÇelikcan, Hasan
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage85en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid511345en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record