Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirezen, Mehmet
dc.contributor.authorÇakırcalı, Melek
dc.date.accessioned2022-03-11T15:05:41Z
dc.date.available2022-03-11T15:05:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=9MiDp3x86xrwjpi5-14w-cfy9bMfECf-aBbJ4dmNTInTdQgSChbxmBf94xGusQln
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/5046
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, ana dili Türkçe olmayan Yabancı Dil üniversite öğretmenlerinin Amerikan İngilizcesindeki uzun ünlülerin telaffuzunu gerçekleştirdikleri fonetik süreci analiz etmektir. Bu nedenle çalışmanın amacı, üniversitelerin ağırlıklı olarak hazırlık bölümlerinde çalışan ve yetişkinlere Amerikan İngilizcesi öğreten Türk Yabancı Dil öğretmenlerinin uzun ünlülerin yazılı fonetik algılarına yoğunlaşmaktır. Algılama kavramlarına dayanarak, bu çalışmanın tezin amacının, anadili olmayan İngilizce olmayan Türk Yabancı Dil İngilizce öğretmenlerinin Amerika İngilizcesindeki uzun ünlüler hakkındaki bilgi düzeylerinin ve farkındalıklarının yazılı test aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmada üniversitelerde görev yapan yerli 40 Türk öğretmen yer aldı. Katılımcılar, farklı üniversitelerin hazırlık okullarında çalışan Yabancı Dil İngilizce öğretmenleridir. Veri toplamak için, yazılı test ana araç olarak kullanıldığı bir dizi test yapılmıştır. Ön ve son test uygulamalarının ardından, analiz SPSS paket programı aracılığıyla elde edilmiştir. Bulguların, üniversitelerdeki ana dili İngilizce olmayan Türk Yabancı Dil İngilizce öğretmenlerinin yazılı fonetik testte başarılı olup olamayacağını ortaya koyması beklenmektedir. Yazılı sınav sonuçlarına göre, ana dili İngilizce olmayan öğretmenlerin Türk İngilizce öğretmenlerinin Amerikan İngilizcesindeki uzun ünlülerin telaffuzunda yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak ön ve son test puanları arasında karşılaştırma yapıldıktan sonra en sorunlu uzun ünlü ses bulunmaya çalışılınacaktır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to analyze the underlying phonetic process that non-native Turkish Foreign Language teachers go through in producing long vowels in North American English (NAE). Therefore, the target of the study is to concentrate on the written phonetic perception of long vowels by Turkish Foreign Language teachers who mainly work at preparatory departments of universities and teach adults the NAE. Based on the concepts of perception, the purpose of this thesis is to unearth the degree of knowledge of EFL non-native teachers about the long vowels in North American English (NAE) along with their awareness through the written test. 40 non-native teachers who work at universities took place in the study. The participants are EFL teachers who work at preparatory schools of different universities. In order to collect data, a range of tests were conducted in terms of the written test as the main instrument. After the implementations of the pre and post-test, the analysis was obtained through SPSS package program. The findings are expected to reveal whether the EFL non-native teachers at universities will be successful in the written phonetic test or not. According to the results of the written test, the most problematic long vowel sound will be tried to be found after the comparison between the pre and the post test scores that will enable non-native English teachers to improve the abilities of long vowels in NAE.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUfuk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim ve Öğretimen_US
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.titleThe written perception of North American English (NAE) longvowels by non-native English foreign language instructors in Turkeyen_US
dc.title.alternativeAmerikan İngilizce'sindeki uzun ünlülerin Türkiye'deki İngilizce yabancı dil okutmanları tarafından yazılı algılanışıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorÇakırcalı, Melek
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage142en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid662786en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record