Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelebi, Özlen Künçek
dc.contributor.authorSabuncu, Hüseyin Bahacan
dc.date.accessioned2022-03-11T15:06:22Z
dc.date.available2022-03-11T15:06:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vVNzTGHHhjH-u3WMToxQ-pN57imU_fiRwKqZLf6g0wLTHgtTGiJZzt6zTS521Xji
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/5133
dc.description.abstractBu çalışmada, özellikle soğuk savaş sonrası, önemli bir konu olarak karşımıza çıkan yumuşak güç kavramının, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti?nin dış politikasının temelini oluşturan ?Yurtta Barış Dünyada Barış? doktriniyle aynı amaca hizmet ettiği savunulmuştur. Bunun dışında Türk dış politikasındaki yumuşak gücün kullanım alanları ve Türkiye?nin günümüzde yükselen değer olan Afrika kıtasındaki Yumuşak Güç olma potansiyeli incelenmektedir. Çalışma, Türkiye?nin Osmanlı?ya dayanan tarihi geçmişine de değinmiş ve bu geçmişin Türkiye?nin yumuşak güç kaynaklarının temelini oluşturduğunu savunmuştur. Buna bağlı olarak evrensel değerleri ve politikası sayesinde cazibesinin bulunduğu dikkati çekilmiş, bu cazibe sayesinde model ülke olarak takip edilebileceği vurgulanmıştır. 1990 lı yıllardan sonra tüm dünyada olduğu gibi Türk dış politikasında da değişimle beraber Afrika Kıtasına açılım ve bu açılımın etkileri değerlendirilmiştir. Türkiye?nin yumuşak güç stratejilerinden, düzen-kurucu rol, komşularla sıfır sorun politikası, kültürel etkileşim faaliyetleri ve ekonomik-insani yardımlarla dış politikaya ağırlık verilmesi Türkiye?nin yumuşak gücünü olumlu yönde etkilemiştir. Aynı zamanda çalışmada, Türkiye?nin Afrika Kıtası ülkeleri üzerindeki yumuşak gücünün şu ana kadar ki durumu incelenmiş ve bundan sonra geliştirmeye yönelik neler yapılması gerektiğine değinilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is argued that the concept of soft power encountered as an important subject after the Cold War and ?Peace at home, peace in the world? doctrine, the basis for foreign policy of the Turkish Republic which was founded by Mustafa Kemal Atatürk serves the same purpose. Also, the use of soft power tools in Turkish foreign policy and its potential as becoming a Soft Power in Africa, considered as a rising value nowadays are researched. Turkey?s background dating back to Ottoman Empire is mentioned and it is argued that these antecedents form the source of Turkey?s soft power. Consequently, Turkey?s charm is pointed by means of universal values and policies and it is emphasized that Turkey can be followed as a model state. After 1990?s with the change in the foreign policy of Turkey ? like the changes all over the world- the expansion of Africa and the effects of that expansion are then reviewed. Focusing on the foreign policy with soft power strategies such as the role of being a promoter, zero problems with neighbours, acculturation, economic and humanitarian aids has affected Turkey?s soft power positively. In the study, the case of Turkey?s soft power in Africa so far is examined and what should be done to develop this power is as well expressed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUfuk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectInternational Relationsen_US
dc.subjectAfrikaen_US
dc.subjectAfricaen_US
dc.subjectAfrika ülkelerien_US
dc.subjectAfrican countriesen_US
dc.subjectTürk dış politikasıen_US
dc.subjectTurkish foreign policyen_US
dc.subjectTürk-Afrika ilişkilerien_US
dc.subjectTurk-Africa relationsen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectUluslararası ilişkileren_US
dc.subjectInternational relationsen_US
dc.subjectUluslararası politikaen_US
dc.subjectInternational policyen_US
dc.subjectYumuşak güçen_US
dc.subjectSoft poweren_US
dc.titleTürkiye'nin Afrika kıtasında yumuşak güç olma potansiyeli /en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorSabuncu, Hüseyin Bahacan
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage87en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid330448en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record