Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnver, Özkan
dc.contributor.authorAşçıoğlu, Atila
dc.date.accessioned2022-03-11T15:06:47Z
dc.date.available2022-03-11T15:06:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMs-K6kEd4FuHNrIS7nB_sl6NnE7M55aiujgfumue_Y6Jc
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/5178
dc.description.abstract21.yüzyılda Türkiye başta olmak üzere birçok gelişmekte olan ülke, enerjide dışa bağımlığın azaltılmasının ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinin stratejik, ekonomik ve ekolojik önemine ağırlık vererek; yeni, ucuz ve temiz enerji kaynaklarına daha fazla önem vermeye başlamıştır. Bunun için yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payını artırmak birçok ülke için öncelikli bir hedef haline gelmiştir. Bu hedefe giden yolda; söz konusu alanlarda dünyada öncü ülkeler arasında olan Almanya ile coğrafi ve ekonomik anlamda Türkiye ile benzeşen İspanya, Türkiye için referans olabilecek aşamalara sahiptir. Bu çalışmanın amacı, rüzgâr ve güneş enerjisi alanında Türkiye ile aralarında Almanya ve İspanya'nın da olduğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında karşılaştırmalar yapmak, geleceğe yönelik istatistiksel tahminlerde bulunmak ve Türkiye'nin rüzgâr ve güneş enerjileri alanında, daha ucuz, daha sürdürülebilir ve enerji kaynağı olarak yurtdışına bağımlılığı en aza indirgeyecek şekilde atması gereken adımların belirtilmesidir. Çalışma kapsamında karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış sektörel veri ve bilgi içeren doküman ve yayınlar incelenmiştir. Çalışmada ele alınan ülkelerdeki rüzgâr ve güneş enerjileri ile ilgili çevresel, süreçsel ve algısal bilgilere de yer verilmiştir. Almanya, İspanya ve Türkiye'de rüzgâr ve güneş enerjileri kapsamında birçok değişken arasındaki istatistiksel ilişkiler incelenmiştir. Bu çalışmada Türkiye'nin; yüzer güneş santralleri ve deniz üstü rüzgâr santralleri alanında verimli potansiyele sahip olduğu ve yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalara hız vermesinin gerekliliği ele alınmaktadır. Bu kapsamda kamu ve özel sektöre YEKDEM, teknoloji, çevre başta olmak üzere atılması gereken adımlara yönelik önerilerde bulunulmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn the 21st century, many developing countries like Turkey, have started to give more importance to reduction of external dependency and diversification of energy resources for strategic, economic and ecological areas, to get new, cheap and clean energy. Therefore, increasing the share of renewable energy sources in energy production has become a priority target for many countries. On the way to this goal; Germany; one of the the leading countries in the world in the solar and wind energy and Spain; with similar geographic and economic terms as Turkey have the potential to become a reference for Turkey. The purpose of this study is to compare Turkey with developed and developing countries including Germany and Spain, to make statistical estimations for the future, to have cheaper, more sustainable energy resources which also has to minimise dependency to foreign countries. Mixed research method was used within the scope of the study. Documents and publications containing sectoral data and information published domestically and abroad were examined. Environmental, procedural and perceptual information about wind and solar energies in these countries are also included. Statistical relationship between several variables was examined on wind and solar energy for Germany, Spain and Turkey. In this study, potential of floating solar power plants and offshore wind power plants for Turkey were assesed and the necessity of speeding up work on renewable Energy are discussed. In this context, suggestions are made for the steps to be taken for the public and private sectors, primarily on YEKDEM, technology and environment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUfuk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.subjectGüneş enerjisien_US
dc.subjectSolar energyen_US
dc.subjectGüneş enerjisi sistemlerien_US
dc.subjectSolar energy systemsen_US
dc.subjectRüzgar enerjisien_US
dc.subjectWind energyen_US
dc.subjectYenilenebilir enerji kaynaklarıen_US
dc.subjectRenewable energy resourcesen_US
dc.titleTürkiye, İspanya ve Almanya'da rüzgâr ile güneş enerjileri politika ve kullanımlarının karşılaştırılması ve Türkiye için önerileren_US
dc.title.alternativeComparison of the policy and use of wind and solar energy in Turkey with Spain and Germany and recommendations for Turkeyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorAşçıoğlu, Atila
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage495en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid659764en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record