Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDerdiyok, Türkmen
dc.contributor.authorAcar, Erdem
dc.date.accessioned2022-03-11T15:06:55Z
dc.date.available2022-03-11T15:06:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LbtMrgpd_zI_Mm1-iBYjUNHQv6GNjFw21He_BcIJdd5N
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/5194
dc.description.abstractDevlet ve vakıf üniversitelerinin muhtelif kadrolarında çalışan idari personele ücret dışında çeşitli adlarda, parasal ve parasal olmayan pek çok menfaat sağlanmaktadır. Parasal ve parasal olmayan menfaatler çalışan nezdinde farklı algılanabilir ve bunların motivasyona etkileri farklı olabilir. Bu etkinin belirlenmesi çalışanın motive edilmesinde insan kaynakları yönetimine yol gösterici olacaktır. Bu çalışmada devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan idari personelin ücret dışı menfaatlerinin motivasyona etkisi araştırılmıştır. Ücret dışı menfaatlerin motivasyona etkisinde en önemli faktör gelir düzeyi olarak ölçülmüştür. Gelir düzeyi yüksek iş görenin gelir düzeyi daha düşük iş görene göre ücret dışı menfaatler karşısında daha duyarlı olduğu ve motivasyonun daha fazla arttığı yorumu yapılabilir.en_US
dc.description.abstractAdministrative staff working in various staffs of state and foundation universities are provided with many monetary and non-monetary benefits in various names, except for wages. Monetary and non-monetary benefits may be perceived differently by employees and their effects on motivation may differ. Determining this effect will guide the human resources management in motivating the employee. In this study, the effect of non-wage interests of administrative staff working in state and foundation universities on motivation was investigated. The most important factor in the impact of non-wage benefits on motivation was measured as income level. It can be interpreted that the employee with a high income level is more sensitive to non-wage benefits than the employee with a lower income level, and the motivation increases more.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUfuk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.subjectEsnek yan haklaren_US
dc.subjectFlexible benefitsen_US
dc.subjectVakıf üniversitelerien_US
dc.subjectFoundation universitiesen_US
dc.subjectİdari personelen_US
dc.subjectAdministrative personnelen_US
dc.titleDevlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan idari personelin ücret dışı menfaatlerinin motivasyona etkisien_US
dc.title.alternativeImpact of non-wage interests of administrative staff working in state and foundation universities on motivationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorAcar, Erdem
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage134en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid685136en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record