Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorPakkan, Gülsev
dc.contributor.authorTimur, Eda Nur
dc.date.accessioned2022-03-11T15:07:41Z
dc.date.available2022-03-11T15:07:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=jNRDC1RLfVd4_T7x7ZXmmcIt3FSgB0Y0BkS-bjVAWE-33FTBocqjTqqga8DtDk7y
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/5272
dc.description.abstractBu çalışma İngilizce öğreten okutmanların drama aktiviteleri hakkındaki bilgi düzeyleri ve algılarını ölçmeyi ve dramanın dil sınıflarında öğrenci odaklı ortamlara ve iletişim edimine katkılarını saptamayı amaçlamaktadır. Çalışma ayrıca dramayı dil öğretimine entegre etmek için uygulanabilecek etkinliklere değinmektedir. Dil sınıflarında kullanılabilecek belirli drama teknikleri ile, okutmanların drama etkinliklerini kullanma veya kullanmama sebeplerini, bu konudaki endişeleri ve zorlukları saptamaya yönelik bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada hem niteliksel hem de niceliksel veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinin İngilizce hazırlık birimlerinde çalışan okutmanlar çalışmada yer almışlardır. Çalışmanın bulgularının okutmanların neden drama etkinliklerini sınıflarında uyguladıkları veya neden uygulamadıkları konusunda çıkarım sağlaması beklenmektedir.en_US
dc.description.abstractThis study aims to examine the knowledge and perceptions of the EFL instructors about the use of drama activities in English language teaching and the ways that drama fosters communicative competence in a learner-centered atmosphere in language classes. The study will also take a look at the practices in which drama is integrated into language teaching. A literature review was conducted to list certain drama techniques that can be used in language classrooms and to identify teacher concerns, difficulties and impracticalities that can be reason why language teachers may hesitate to employ drama activities in their teaching. Both quantitative and qualitative data collection tools were used. Instructors from different public or foundation universities participated in the research. The findings are aimed to provide insight to the reasons why the instructors make or do not make use of drama techniques in their teaching.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUfuk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim ve Öğretimen_US
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.subjectAlgıen_US
dc.subjectPerceptionen_US
dc.subjectBilgi düzeyien_US
dc.subjectLevel of knowledgeen_US
dc.subjectDil öğretimien_US
dc.subjectLanguage teachingen_US
dc.subjectOkutmanlaren_US
dc.subjectInstructorsen_US
dc.subjectYabancı dilen_US
dc.subjectForeign languageen_US
dc.subjectYabancı dil öğretimien_US
dc.subjectForeign language teachingen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectCommunicationen_US
dc.subjectİletişimsel dil öğretimien_US
dc.subjectCommunicative language teachingen_US
dc.subjectİletişimsel yeterliliken_US
dc.subjectCommunicative competenceen_US
dc.subjectİngilizceen_US
dc.subjectEnglishen_US
dc.titleUse of drama techniques in clt to promote communicative competence: The knowledge, perceptions and concerns of EFL instructorsen_US
dc.title.alternativeDramanın iletişimsel edimi güçlendirmeye yönelik kullanımı: İngilizce öğreten okutmanların bilgi ve algı düzeyleri ile konuya yönelik kaygılarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorTimur, Eda Nur
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage103en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid574128en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record