Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDuman, Furkan
dc.contributor.authorTaşdemiroğlu, Esra
dc.date.accessioned2019-10-14T08:26:34Z
dc.date.available2019-10-14T08:26:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationDuman, F., & Tasdemiroglu, E. (2018). Üstün zekâlı ve normal zekâlı öğrencilerin dikkat becerilerinin karşılaştırılması. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 81(1), 47-64. https://doi.org/2146-3832
dc.identifier.issn2146-3832
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/1940
dc.description.abstractAraştırmada üstün ve normal zekâlı öğrencilerin dikkat becerilerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemi 17 üstün zekâ düzeyine ve 18 normal zekâ düzeyine sahip öğrencinin bulunduğu iki gruptan oluşmaktadır. Öğrenciler 7-11 yaş aralığındadır. Gruplar yaş ve cinsiyet değişkenleri açısından eşleştirilmiştir. Araştırmada zekâyı değerlendirmek için Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği (WISC-R), seçici ve odaklanmış dikkati ölçmek için Stroop Testi TBAG Formu, sürekli dikkati ölçmek için İşaretleme Testi-Türk Formu kullanılmıştır. Bulgular üstün zekâlı öğrencilerin odaklanmış/seçici ve sürekli dikkat performanslarının normal zekâ düzeyine sahip öğrencilere kıyasla anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermiştir. Üstün zekâlı öğrencilerin normal zekâ düzeyine sahip olan öğrencilere kıyasla her iki testte de tepki süreleri anlamlı düzeyde kısa; hata ve düzeltme miktarları anlamlı düzeyde az olmuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to compare attention abilities of gifted students and their average peers. The sample consisted 17 gifted and 18 average students. The groups were matched in terms of age and gender. Students’ age ranged from 7 to 11. Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R) was used to assess intelligence, Stroop Test TBAG Form to assess selective/focused attention and Cancellation Test Turkish Form to assess sustained attention. The results showed that gifted students performed significantly better than average students in selective/focused and sustained attention. Reaction time of gifted students were significantly shorter than average students in both tests, and their errors and corrections were significantly less than their average peers.
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTürk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜstün zekâlı öğrencileren_US
dc.subjectSürekli dikkaten_US
dc.subjectSeçici/odaklanmış dikkaten_US
dc.subjectGifted students
dc.subjectSustained attention
dc.subjectSelective/focused attention
dc.titleÜstün zekâlı ve normal zekâlı öğrencilerin dikkat becerilerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.typeotheren_US
dc.authoridDuman, Furkan / 0000-0002-7849-6806
dc.departmentFen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.institutionauthorDuman, Furkan
dc.identifier.volume81
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage47
dc.identifier.endpage64
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTXpBM01EUTRPQT09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record