Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHaspolat, Ayperi
dc.contributor.authorAnafarta-Şendağ, Meltem
dc.date.accessioned2019-10-14T09:06:54Z
dc.date.available2019-10-14T09:06:54Z
dc.date.issued2018-01-04
dc.identifier.citationHaspolat, A., & Anafarta-Sendag, M. (2018). Öfkeyi yordamak: bağlanma ve öfke boyutları arasında erken dönem uyumsuz şemaların aracı rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 33(82), 34-48. https://doi.org/1300-4433
dc.identifier.issn1300-4433
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/1944
dc.description.abstractBu araştırmada öfke düzeyi ve ifadesini açıklamaya yönelik yeni yaklaşımlardan faydalanarak, cinsiyetler arası farklılıkları da ortaya koyabilecek, aracı bir model oluşturulması hedeflenmiştir. Buna göre; erken dönem uyumsuz şemaların bağlanma ile öfke düzeyi ve ifadesi arasındaki aracı rolüne yönelik bir model şekillendirilmiş ve bu modelde cinsiyet ve bağlanma figürü farklılıklarına da yer verilmiştir. Bu kapsamda araştırmaya 17-28 yaş arasında 444 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcılara Demografik Bilgi Formu, Ebeveyne ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri, Young Şema Ölçeği Kısa Form-3 ve Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği verilmiştir. Hem kadın hem de erkek katılımcılar için bağlanma (anne ve baba) ile öfke (sürekli öfke, öfke içe, öfke dışa ve öfke kontrol) arasındaki ilişkide erken dönem uyumsuz şemaların aracı rolü olduğu doğrulanmıştır. Cinsiyet farklılıklarına ek olarak araştırma modelinde bağlanma figürleri açısından ortaya çıkan farklılıklar dikkat çekmiştir. Buna göre kadınlar ve erkeklerde öfkenin ifade edilmesinde ve düzeyinde farklı şemalar etkili olurken bu şemaların anne ve baba bağlanma düzeylerinden farklı olarak etkilendikleri bulunmuştur. Sonuçlar hem öfkenin bağlanma ve şemalar aracılığıyla açıklanabilmesi açısından hem de uygulamaya katkıları açısından tartışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTürk Psikoloji Dergisi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBağlanmaen_US
dc.subjectErken dönem uyumsuz şemalaren_US
dc.subjectSürekli öfkeen_US
dc.subjectÖfke ifade tarzlarıen_US
dc.titleÖfkeyi yordamak: bağlanma ve öfke boyutları arasında erken dönem uyumsuz şemaların aracı rolüen_US
dc.title.alternativePredicting anger: early maladaptive schemas as mediators between attachment and anger dimensions
dc.typeotheren_US
dc.authoridAnafarta-Şendağ, Meltem / 0000-0002-4810-893X
dc.departmentFen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.institutionauthorAnafarta-Şendağ, Meltem
dc.identifier.volume33
dc.identifier.issue82
dc.identifier.startpage34
dc.identifier.endpage48
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.wosqualityQ4
dc.identifier.wosWOS:000455036500003
dc.identifier.trdizinidTXpRM09UTXlNZz09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record