Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKahil, Ayla
dc.contributor.authorPalabıyıkoğlu, Nejla Refia
dc.date.accessioned2019-10-14T09:19:52Z
dc.date.available2019-10-14T09:19:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKahil, A., & Palabıyıkoglu, N.R. (2018). İkincil travmatik stres. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 10(1), 59-70. https://doi.org/1309-0674 ‌
dc.identifier.issn1309-0674
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/1946
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18863/pgy.336495
dc.description.abstractBireyin hayatında travmatik bir yaşantının söz konusu olması, yalnızca yaşantıya doğrudan maruz kalan bireyi değil, bireyin ilişkide bulunduğu kişileri de etkileyebilmektedir. Travmaya birincil maruziyet ile ikincil maruziyet karşısında verilen tepkilerin birbiriyle oldukça benzeştiği öne sürülmektedir. Birincil maruziyette algılanan tehdit özneye yönelik iken, ikincil maruziyette tehdit etkileşimde bulunulan bir kişinin travmatik yaşantısı ile ilişkilidir. Travmaya ikincil olarak maruz kalmış birey de travmatik olayın odak noktası olan kişinin deneyimlediği gibi, yeniden yaşama, kaçınma, artmış uyarılma belirtileri gösterebilir ve günlük hayatını sürdürmekte zorluk yaşayabilir. Kısacası, örseleyici olay dolaylı yoldan maruz kalan birey üzerinde de en az birincil maruziyeti yaşamış kişi kadar etki bırakabilir. Bununla birlikte, meslek elemanlarının birtakım önlemler alarak ikincil travmatik stresin olumsuz etkilerinden korunmaları mümkündür. Bu yazıda, travmatik yaşantıları olan bireylere, travma anında veya sonrasında müdahalede bulunan meslek elemanlarının yaptıkları yardım davranışı sonucunda deneyimledikleri ikincil travmatik stres ve ikincil travmatik stres bozukluğu konu edilmiştir. Bu amaç kapsamında, konu ile ilişkili kuramsal çerçeve ve ilgili araştırmaların bulguları sunulmuş ve ikincil travmatik stresin olumsuz etkilerinden korunmaya yönelik bilgilere yer verilerek, söz konusu meslek elemanlarını etkileyebilecek nitelikte olan ikincil travmatizasyonun önemini vurgulamak amaçlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofPsikiyatride Güncel Yaklaşımlar
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİkincil travmaen_US
dc.subjectTravma sonrası stres bozukluğuen_US
dc.subjectKrize müdahaleen_US
dc.titleİkincil travmatik stresen_US
dc.typeotheren_US
dc.departmentFen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.institutionauthorPalabıyıkoğlu, Nejla Refia
dc.identifier.doi10.18863/pgy.336495
dc.identifier.volume10
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage59
dc.identifier.endpage70
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTWprek9Ea3lNZz09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record