Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNurözler, Burcu
dc.contributor.authorŞengün, Ahmet
dc.contributor.authorSoyugelen Demirok, Gülizar
dc.contributor.authorÖztürk, Sertaç
dc.contributor.authorTuraçlı, Mustafa Erol
dc.date.accessioned2022-03-10T19:39:17Z
dc.date.available2022-03-10T19:39:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationNurozler, B., Sengun, A., Soyugelen Demirok, G., Oztürk, S., & Turaclı, M.E. (2015). Akut posterior multifokal plakoid pigment epitelyopatili bir olguda optik koherens tomografi bulguları. Retina-Vitreus, 23, 183-186. https://doi.org/2056-9920
dc.identifier.issn1300-1256
dc.identifier.issn2717-7149
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRrMk9UZ3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/3526
dc.description.abstractAkut posterior multifokal plakoid pigment epitelyopati (APM-PPE) sağlıklı genç yetişkinleri etkileyen, retina pigment epiteli ve koroid seviyesinde akut başlangıçlı çok sayıda soluk sarı-be-yaz renkli plak benzeri lezyonlarla karakterize nadir bir hasta-lık olarak tanımlanmıştır. Günümüzde spektral domain optik koherens tomografi (SD-OKT) gelişmiş çözünürlükle benzersiz görüntüler sağlamakta ve retina katmanlarının ayrıntılı değer-lendirmektedir. Bu çalışmada APMPPE tanısı olan bir olgunun SD-OKT bulguları sunulmuşturen_US
dc.description.abstractAcute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy (APM-PPE) has been described as an uncommon disorder that affects healthy young adults and characterized by acute onset of mul-tiple pale yellow-white placoid lesions at the level of retina pig-ment epithelium and choroid. Currently spectral domain optical coherence tomography (SD-OCT) enables unprecedented images with improved resolution and mapping of individual retinal la-yers. In this study, SD-OCT findings of a patient with APMPPE are presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofRetina-Vitreusen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAcute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathyen_US
dc.subjectOptical coherence tomography
dc.subjectAkut posterior multifokal plakoid pigment epitelyopati
dc.subjectOptik koherens tomografi
dc.titleAkut posterior multifokal plakoid pigment epitelyopatili bir olguda optik koherens tomografi bulgularıen_US
dc.title.alternativeOptical coherence tomography findings in a case with acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathyen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridÖztürk, Sertaç / 0000-0002-1915-1840
dc.authoridTuraçlı, Mustafa Erol / 0000-0002-0832-3838
dc.departmentTıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıklarıen_US
dc.institutionauthorNurözler, Burcu
dc.institutionauthorŞengün, Ahmet
dc.institutionauthorSoyugelen Demirok, Gülizar
dc.institutionauthorÖztürk, Sertaç
dc.institutionauthorTuraçlı, Mustafa Erol
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.startpage183en_US
dc.identifier.endpage186
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTVRrMk9UZ3dNQT09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record