Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİpekdal, Hüseyin İlker
dc.contributor.authorKaradaş, Ömer
dc.contributor.authorErdoğan, Ersin
dc.contributor.authorGökçil, Zeki
dc.date.accessioned2022-03-10T19:39:32Z
dc.date.available2022-03-10T19:39:32Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1019-5149
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRJM05qazJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/3555
dc.description.abstractAMAÇ: İlaca dirençli epilepsilerin azaltılmasında ya da ortadan kaldırılmasında en etkili yöntem cerrahi olsa da, hastanın yaşam kalitesinin azalmasını önlemek için, beklenen veya beklenmeyen cerrahi komplikasyonlar da akılda bulundurulmalıdır. Bu çalışmanın amacı da, temporal lob epilepsi cerrahisinin cerrahi komplikasyonlarını ve bunun temporo-mezial yapılardan kaynaklanan, ilaca dirençli temporal lob epilepsili hastaların seyri üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. YÖNTEM ve GEREÇ: Ocak 2000 ve Ağustos 2010 tarihleri arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde temporal lobektomi ve/veya selektif amigdalahippokampektomi yapılan toplam 58 hastanın cerrahi işlem sırasında ve sonrasında ortaya çıkan komplikasyonlar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. BULGULAR: Hastaların 7’sinde (12) cerrahi komplikasyon gözlendi. En sık görüleni 2 hastada (%2.9)gözlenen enfeksiyon idi. Diğer komplikasyonlar, hemorajik infarkt, sol fasiyal sinirin frontal dalında parezi, anksiyete bozukluğu, depresif bozukluk ve geç başlangıçlı psikoz idi. SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları, epilepsi cerrahisinden sonraki başarılı sonuçların, cerrahi sonrası bakımın ve hastaların uzun süreli takibinin önemine işaret etmektedir.en_US
dc.description.abstractAIM: Although surgery is the most effective means of eliminating or reducing seizures in cases of medically refractory epilepsy, the expected or unexpected surgical complications must also be kept in mind in order not to decrease patients' quality of life. The aim of this present study was to assess the surgical complications of temporal lobe epilepsy surgery and their effects on the disease course in patients with intractable epilepsy arising from the temporo-mesial structures. MATERIAL and METHODS: The records of 58 patients who underwent temporal lobectomy and/or selective amygdalahippocampectomy at Gülhane Military Medical Academy between January 2000 and August 2010 were reviewed for peri- and post-surgical complications. RESULTS: Post-surgical complications were detected in 7 patients (12%). The most common complication of ES was infection in 2 patients (2.9%). Other complications were hemorrhagic infarction, paresis of the frontal branch of the left facial nerve, subdural effusion, anxiety disorder, depressive disorder and late-onset psychosis. CONCLUSION: The results of our study suggest the importance of post-operative care and long-term follow up in order to achieve favorable seizure outcome after epilepsy surgery.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.ispartofTurkish Neurosurgeryen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleSpectrum of surgical complications of temporal lobe epilepsy surgery: A single -center studyen_US
dc.title.alternativeTemporal lob epilepsi cerrahisinin cerrahi komplikasyon spektrumu: Tek merkezli çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentUfuk Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage147en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTVRJM05qazJOZz09en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record