Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüleryüz, Evrim
dc.contributor.authorAydın, Orhan
dc.date.accessioned2022-03-10T19:40:04Z
dc.date.available2022-03-10T19:40:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationGüleryüz ,E., & Aydın ,O. (2015).Örgütsel özdeşim ve örgütsel bağlılık birbirinden farklı yapılar mıdır bir faktör analizi çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 18(36), 1–14. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRrMk1EQXlNZz09/orgutsel-ozdesim-ve-orgutsel-baglilik-birbirinden-farkli-yapilar-midir-bir-faktor-analizi-calismasi
dc.identifier.issn1301-9961
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRrMk1EQXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/3610
dc.description.abstractBu araştırma örgütsel özdeşim ile örgütsel bağlılık boyutlarından duygusal bağlılık ve normatif bağlılığın birbirinden ayrı yapılar olup olmadığını ampirik olarak incelemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma çeşitli illerde kamu sektörü ve özel sektörde görev yapan 444 katılımcı ile yürütülmüştür. Bütün ölçek maddelerinin tek bir yapıyla bağlantılı olduğu tek faktörlü A Modeli, duygusal bağlılık ve normatif bağlılık ölçeklerinin maddelerinin tek bir örgütsel bağlılık yapısıyla ve örgütsel özdeşim ölçeği maddelerinin ise örgütsel özdeşim yapısıyla bağlantılı olduğu iki faktörlü B Modeli, her bir ölçek maddesinin kendi ölçeğiyle ilgili yapıyla bağlantılı olduğu üç faktörlü C Modeli birbirleri ile yapılan doğrulayıcı faktör analizi (LISREL 8.3) ile karşılaştırılmıştır. Uyum indeksleri ele alındığında C Modeline daha fazla destek sağlandığı ve bu üç yapının da birbirinden ayrı olduğu görülmüştüren_US
dc.description.abstractThe present study was carried out to investigate the emprical distinctions between organizational identification, affective commitment and normative commitment. Data were obtained from 444 employees of various government and private organizations. Confirmatory factor analysis (LISREL 8.3) was used to test the discriminant validity of the three constructs. Discriminant validity between constructs was assessed by comparing single- factor structure (Model A- all items linked to one construct), two factor structure (Model B -affective and normative commitment as first construct and organizational identification as second construct,) and a final three factor structure (Model C- affective commitment, normative commitment and organizational identification each as a different construct). Results indicated that the model used to reflect the three constructs (Model C) was empirically distinct from the othersen_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTürk Psikoloji Yazılarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgütsel özdeşim
dc.subjectDuygusal bağlılık
dc.subjectNormatif bağlılık
dc.subjectOrganizational identification
dc.subjectAffective commitment
dc.subjectNormative commitment
dc.titleÖrgütsel özdeşim ve örgütsel bağlılık birbirinden farklı yapılar mıdır? bir faktör analizi çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridAydın, Orhan / 0000-0002-2009-4038
dc.departmentFen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.institutionauthorAydın, Orhan
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue36en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage12
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTVRrMk1EQXlNZz09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record