Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBakla, Arif
dc.contributor.authorDemirezen, Mehmet
dc.date.accessioned2022-03-10T19:40:24Z
dc.date.available2022-03-10T19:40:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBAKLA ,ARİF, & MEHMET, D. (2018). A discussion of the ins and outs of L2 pronunciation instruction: a clash of methodologies. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 475–495. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjeU16VXhNUT09
dc.identifier.issn2147-6020
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpjeU16VXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/3643
dc.description.abstractThe value attached to pronunciation has kept changing continually in the methodological history of language instruction. Depending on the nature of methodological considerations that dominated research and teaching agenda, it either received too much attention or was marginalized. This study sets out to provide a comprehensive overview of pronunciation instruction from the 1950s to the present day, with a particular reference to popular bipolar debates that characterized this methodologically fluctuating period. Moreover, it attempts to examine the general outlook on pronunciation and summarize major issues concerning what components of pronunciation to include in the syllabus and how to teach it. The study also discusses the role of computers and technology in pronunciation instruction by incorporating data from empirical studies. Although some of the debates have been inconclusive up until today, the intellectual effort put in the process seems to have proved fruitful in providing some guidelines for dealing with the challenging task of improving learners’ pronunciationen_US
dc.description.abstractDil eğitiminin metodolojik tarihinde sesletime verilen önem farklılık gösteregelmiştir. Araştırma ve öğretime dair gündemin baskın olan ideolojilerin ve metodolojik değerlendirmelerin doğasına bağlı olarak, sesletim ya çok fazla ilgi görmüş ya da bir kenara itilmiştir. Bu çalışma özellikle metodolojik anlamda dalgalı bir dönemi simgeleyen iki kutuplu popüler tartışmaların çerçevesinde, 1950'lerden günümüze sesletim eğitimine ayrıntılı bir bakış ortaya koymayı hedeflemiştir. Bunun yanında sesletime genel bakışı incelemeye ve müfredata dahil edilecek sesletim unsurlarına ve sesletimin nasıl öğretilmesi gerektiğine dair temel konuları özetlemeye çalışmıştır. Çalışma aynı zamanda ampirik araştırmalardan elde edilmiş veriler vasıtasıyla bilgisayar ve teknolojinin sesletim eğitimindeki yerini ele almaktadır. Sesletime dair tartışmalardan bazıları bu güne kadar bir sonuca ulaşamamış olsa da bu süreçte ortaya konulan zihinsel çaba; zorlu bir iş olan öğrencilerin sesletimlerini geliştirme işinin nasıl ele alınması gerektiğine dair bazı ilkeler ortaya koymada semeresini vermiştir
dc.language.isoengen_US
dc.relation.ispartofAna Dili Eğitimi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectComputer-assisted pronunciation teaching (CAPT)
dc.subjectSegmental/suprasegmental phonology
dc.subjectAccuracy
dc.subjectIntelligibility
dc.subjectNativeness
dc.subjectTeacher education
dc.subjectBilgisayar destekli sesletim eğitimi (BDSE)
dc.subjectParçacıl/parçaüstü fonoloji
dc.subjectDoğruluk
dc.subjectAnlaşılırlık
dc.subjectYerlilik
dc.subjectÖğretmen eğitimi
dc.titleA discussion of the ins and outs of L2 pronunciation instruction: a clash of methodologiesen_US
dc.title.alternativeİkinci dilde sesletim öğretiminin özüne dair bir tartışma: metodolojilerin ve ideolojilerin çatışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridDemirezen, Mehmet / 0000-0002-4061-4715
dc.departmentEğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümüen_US
dc.institutionauthorDemirezen, Mehmet
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage475en_US
dc.identifier.endpage495
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTWpjeU16VXhNUT09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record