Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSemiz, Olcay
dc.contributor.authorSözeri, Cefariye
dc.contributor.authorCevahir, Reyhan
dc.contributor.authorŞahin, Sevil
dc.contributor.authorKılıçoğlu, Sibel Serin
dc.date.accessioned2022-03-10T19:40:33Z
dc.date.available2022-03-10T19:40:33Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1300-0853
dc.identifier.issn2148-5348
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TnpBME1UQXc/saka
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/3655
dc.description.abstractGebelikte sigara kullanımı dünyanın çoğu bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sağlık sorunudur..Nikotin, kullanım sıklığının yüksekliği ve bilinen teratojen ajanlardan olması nedeniyle, ayrıca halk sağlığına etkileri önlenebilir nitelikte olduğu için mücadele edilmesi gereken önemli etkenlerdendir. Sağlıklı kuşakların yetişmesi ancak gebelik sürecinin sağlıklı geçirilmesi ve bilinen risklerden kaçınmakla olanaklıdır. Bu çalışmada gebelerin ve eşlerinin sigara içme sıkılığını, gebelerin sigaranın doğacak bebeklerine vereceği zararlar hakkındaki bilgi düzeylerini ayrıca; bu konuda verilecek sağlık hizmeti gereksinimlerini belirlemeyi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmaya, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 'ne başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 205 gebe alınmıştır. Gebelerin %20'sinin gebelik öncesinde sigara içtiği, bunların %37,5'inin gebelikte sigarayı bıraktığı bulunmuştur. Sağlık personeline verilen hizmet içi eğitim programlarında, gebelikte sigara kullanmanın riskleri üzerinde önemle durulmalı ve gebelerin de konuyla ilgili doğum öncesi eğitimi sağlanmalıdır.en_US
dc.description.abstractSmoking in pregnancy is a serious health problem in our country, as it is in many parts of the world. Since it is widely used, known to be a teratogenic agent and its effects on public health are preventable, nicotine is a substance that must be struggled with. Growing healthy generations is only possible with a healthy pregnancy period and by avoiding known risk factors. This study aims to determine the smoking prevalence in pregnant women and their husbands, the awareness of pregnant women about the damage smoking can do to their babies yet to be born and the needs for health education about this issue. 205 pregnant women who applied to Sakarya Kadin Dogum ve Cocuk Hastanesi (Sakarya Hospital of Gynecology, Obstetrics and Pediatrics) were included in this descriptive study. It was found that 20% of the pregnant women used to smoke prior to pregnancy and 37.5% of these had quit during pregnancy. In the in-service training programs given to health staff, risks of smoking during pregnancy should be strongly emphasized and pregnant women should also also be educated on this issue during pregnancy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofSTED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlık Bilimleri ve Hizmetlerien_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectKadın Hastalıkları ve Doğumen_US
dc.subjectTemel Sağlık Hizmetlerien_US
dc.subjectHalk ve Çevre Sağlığıen_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.titleSakarya’da bir sağlık kuruluşuna başvuran gebelerin sigara içme durumlarıyla ilgili bazı özellikleren_US
dc.title.alternativeSome characteristics of the smoking profiles of pregnant women who applied to a health center in Sakaryaen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentUfuk Üniversitesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue8en_US
dc.identifier.startpage149en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTnpBME1UQXc/sakaen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record