Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErtem, Cengiz
dc.date.accessioned2022-03-10T19:40:55Z
dc.date.available2022-03-10T19:40:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationErtem, C. (2013). ANDRE GIDE VE DOSTOYEVSKİ’DE İKİLİK TEMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Journal of Turkish Studies, 8(10), 281-286. Turkishstudies.net. https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=makale_tr_ozet&makale_id=17115
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpZME9UVXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/3691
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5970
dc.description.abstractİnsan kişiliğinde ikilik olgusu fantastik edebiyatın el attığı önemli bir konudur. Bu konu aynı zamanda Hoffman'ın dışında James Hogg, Dostoyevski, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, André Gide, Stevenson gibi yazarlarda da yer almıştır. İnsanın ikinci beni onun genellikle hoşlanmadığı yönünü gösterir. Bunun dışında bu ikinci benlik, alınan eğitimin, ailede yaşanan olayların, çocuğa verilen terbiyenin etkisiyle insanın farklı yaşamsal yönlere sapmasından da kaynaklanabilir. André Gide zıt kutupların insanı olarak bilinir. Onun karakterindeki bu ikilik, ruh ve düşünce dünyasını kaplamış ve yapıtlarında yerini bulmuştur. Yapıtlarında ve özyaşamında, püriten ve paien eğilimlerin çatışmasını, İncil'in ve Helen kültürünün savaşımını, klasik kesinlemeler ile romantik atılımların çelişkisini görürüz. Gide bu yönlerinin de etkisiyle katı kuralcı edebiyat görüşlerine karşı çıkmış, bireyin kendine özgü değişken yapısına saygı göstermiştir. Bu nedenle Dostoyevski'nin kişilerindeki değişkenliğe hayranlık duymuş, bireysel özgürlükler çerçevesinde kutsamıştır. André Gide zıt kutupların insanı ve yazarıdır. André Gide'e göre insan bu zıt kutuplarını bir kenara iterek ya da bunları simgeleyen benliklerini dışlayarak, bir diğer değişle ikinci beninden ayrı yaşayamaz. İçinde onun varlığıyla, onunla birlikte, dengeli bir bütün oluşturarak sürdürür yaşamını. İçinde karşı dengesi olmayan kişi insansal niteliğinden de uzaklaşmış olur. André Gide'in ruhsal yaşamındaki bu iki kutup tanrının ve şeytanın simgelediği kutuplardır. Gide Dostoyevski'nin karakterlerinde ikilemleri ve zıtlıkları gördüğü için Rus yazarı önemsemiş ve onun Fransa'da tanınmasını sağlamıştır. Dostoyevski'yi André Gide'in optiğinden ele almak iki yazarı sağlıklı değerlendirmenin ilginç bir yoludur. Gide'in Dostoyevski'de benimsediği en önemli öge Rus yazarın kişilerinin ruhsal yapısıdır. Dostoyevski'de önemli olan bütün ikilemlerin aynı anda yaşanıyor olması ve kişilerin kendi ikili benliklerinin farkında oluşlarıdıren_US
dc.description.abstractA case of duality of human personality is an important subject in fantastic literature. This topic also, besides of Hoffman, James Hogg, Dostoevsky, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, André Gide, Stevenson has been involved in. The second personality of man shows generally his direction unusually. Otherwise, his second personality can also be caused by the education received, the family of the events, with the effect of training given to the child to people of different vital aspects. André Gide is known as a person of the opposite pole. This duality in his character has found its place in spirit, and has covered the world of ideas. In his works and biography, we see the paradox of romantic breakthrough the puritan and the trend of pair conflict, the struggle of the Bible, and Hellenic cultures, with the classic precision of description. André Gide and is the author of the polar opposites of people. Dostoyevsky from André Gide's optical tackles two of the authors is an interesting way to healthy ratings. The most important element which is adopted in Dostoyevsky by André Gide is the spiritual nature of the person of the Russian’s writer. All-important of Dostoevsky is the experience of all dilemmas that realize at the same timeen_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇift kişilik
dc.subjectFantastik
dc.subjectÖteki ben
dc.subjectKişilik
dc.subjectBenlik
dc.subjectSecond personality
dc.subjectFantastic literatüre
dc.subjectAndré Gide
dc.titleAndre Gide ve Dostoyevski'de ikilik teması üzerine düşünceleren_US
dc.title.alternativeIdeas about the theme of duality in Andre Gide and Dostoyevskien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentEğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümüen_US
dc.institutionauthorErtem, Cengiz
dc.identifier.doi10.7827/TurkishStudies.5970
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue10en_US
dc.identifier.startpage281en_US
dc.identifier.endpage286
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTWpZME9UVXdNQT09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record