Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKazancı, Burak
dc.contributor.authorEzerarslan, Hande
dc.contributor.authorKaan Ataç, Gökçe
dc.contributor.authorBaşaran, Mert
dc.contributor.authorErdoğan, Ersin
dc.date.accessioned2022-03-10T19:43:43Z
dc.date.available2022-03-10T19:43:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKazancı, B., Ezerarslan, H., Ataç, Gökçe Kaan, Başaran, M., & Erdoğan, E. (2019). Cervical epidural abcess due to nasal septal perforation. Journal of Turkish Spinal Surgery, 26(2), 157-160. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRrMk5qYzBOQT09/cervical-epidural-abcess-due-to-nasal-septal-perforation
dc.identifier.issn2147-5903
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRrMk5qYzBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/3773
dc.description.abstractSpinal epidural apseler nadirdir fakat gecikmiş tanı ve tedavi nedeniyle nörolojik hasar hatta ölüme neden olabilen ciddi durumlardır. Genellikle hastaların boyun ve sırt ağrısı ve lokalize hassasiyetle hastaneye başvurmasına neden olan belirtiler özgün değildir. İlerlemiş evrede ateş ve nörolojik bulgular görülür. Nadiren servikal bölge tutulumu olur. Bu çalışmada boyun ağrısı, ateş ve nörolojik belirtilerle başvuran ve burundan septal perforasyon gelişen, spinal epidural apse tanısı konulan ve absenin drenajı ile tedavi edilen 52 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur. Bu olgu sunumunda nadir görülen bu antitenin tanı ve tedavisi literatür bilgileri ışığında tartışılmıştıren_US
dc.description.abstractSpinal epidural abscess is a rare but serious condition; where as delayed diagnosis and medical treatment can cause neurological deficiency or even death. Generally symptoms are non-specific that patients generally attend hospitals because of neck and waist pain, localized tenderness. In advanced stages fever and neurological symptoms can be seen. Seldom; it can be seen in cervical region. We present a case report of a 52 years-old man with nasal septal perforation attended our clinic because of neck pain, developed fever and neurological symptoms diagnosed as spinal epidural abscess and treated with drainage of abscessen_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofJournal of Turkish Spinal Surgeryen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCervical epidural abscess
dc.subjectNasal septal perforation
dc.subjectSurgical treatment
dc.subjectServikal epidural apse
dc.subjectNazal septal perforasyon
dc.subjectCerrahi tedavi
dc.titleCervical epidural abcess due to nasal septal perforationen_US
dc.title.alternativeNazal septal perforasyona bağlı oluşan servikal epidural apseen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridKazancı, Burak / 0000-0001-5673-4845
dc.authoridKaan Ataç, Gökçe / 0000-0002-4145-8275
dc.authoridBaşaran, Mert / 0000-0001-8927-3512
dc.departmentTıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahisien_US
dc.departmentTıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji
dc.departmentTıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
dc.institutionauthorKazancı, Burak
dc.institutionauthorEzerarslan, Hande
dc.institutionauthorKaan Ataç, Gökçe
dc.institutionauthorBaşaran, Mert
dc.institutionauthorErdoğan, Ersin
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage157en_US
dc.identifier.endpage160
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTVRrMk5qYzBOQT09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record