Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Sedat
dc.date.accessioned2022-03-10T19:53:16Z
dc.date.available2022-03-10T19:53:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationOzdemir, S. (2015). Vitamin b12 ilişkili belirteçlerin genç orta yaş sağlıklı donörlerde referans aralıklarının belirlenmesi. https://doi.org/https://hdl.handle.net/20.500.14065/959
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=X-M9ZoIuIoNTj2P7iY13hRrS3KQkPnnsaSXqng4v_7ihXNmRyTSO_g52DySov_cv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14065/4188
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada Vitamin B12 ilişkili belirteçlerin genç orta yaş sağlıklı donörlerde normal referans aralıklarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Materyal Metod: IFCC-NCCLS C28-A3 formlarına uygun olarak belirlenen 541 sağlıklı gönüllüden Vitamin B12 ve Folik asit, 416 gönüllüden Homosistein ve HoloTC Abbott Architect i2000 cihazı Kemilüminesan Mikropartikül İmmuno Assay (CMIA) yöntemiyle ayrıca 404 gönüllüden plazma MMA düzeyi LC-MS/MS yöntemi kullanılarak çalışıldı. İstatistiksel analizler SPSS 21 ile Referans aralıklar Reference Value Advisor v2.0 kullanılarak hesaplandı. Bulgular: Yaptığımız çalışma sonunda Vitamin B12 ve ilişkili belirteçler düşünüldüğünde kadın-erkek referans aralıkları arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Serum Vitamin B12 139-583,7 pg/ml, serum Folat düzeyi 3-13,6 ng/ml, plazma Homosistein düzeyi 5,6-17,6 ?mol/L serum HoloTC düzeyi 10,3-101,1 pmol/L ve plazma MMA düzeyi 0-0,8 ?mol/L olarak bulundu. Referans aralık çalışmasına katılan gönüllülerin yaşları ile tüm parametreler arası korelasyon olduğu görüldüğünden, gönüllüler yaş gruplarına ayrıldı. Yaş grupları incelendiğinde en büyük farkların genç yaş grubumuz olan 18-25 yaş ile en yaşlı yaş grubumuz olan 56-65 yaş arasında olduğu görüldü. Sonuç: Yaptığımız çalışma sonucu Homosistein ve plazma MMA hariç tüm referans aralıkların üretici firmaların önerdiği referans aralıklarından farklı olarak düşük bulunulmuştur. Ayrıca plazma Homosistein referans aralığının üretici firma referans aralığına çok yakın fakat plazma MMA referans aralığının üretici firmanın verdiği referans aralığından çok yüksek olduğu bulunmuştur. Tüm belirteçler içerisinde HoloTC nin Vitamin B12 eksikliğini göstermede total Vitamin B12 ile birlikte kullanılabilecek en iyi test olduğu çalışmamızda bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractObjective: In This study we aimed to determining reference intervals of Vitamin B12 related markers in healthy donors. Material Method: IFCC-NCCLS C28-A3 form determined in accordance with 541 healthy volunteers from Vitamin B12 and Folic acid, 416 volunteers Homocysteine and holotc than Abbott Architect immune chemiluminescence using the i2000 device assay (CMIA) procedure with further. 404 volunteers from plasma MMA levels It was studied using the method LC-MS / MS. Reference intervals were calculated using the Reference Value Advisor v2.0. Results: At the end of our study, Vitamin B12 and related markers were no significant differences between men and women considered the reference range. Serum Vitamin B12 from 139 to 583.7 pg / mL, serum Folate levels of 3 to 13.6 ng / mL, plasma Homocysteine levels 5.6 to 17.6 ?mol/L, serum holotc level of 10.3 to 101.1 pmol / L and plasma MMA levels from 0 to 0.8 ?mol/L, respectively. With the age of the volunteers who participated in the reference range studies that have found that the correlation between all parameters, volunteers were divided into age groups. When the age groups studied, our young age group that most of us the biggest difference is between 18-25 years old age group and 56-65 age was seen. Conclusion: The results of our research plasma Homocysteine and plasma MMA was made lower than the reference range as different manufacturers' suggested by excluding all reference range. In addition, plasma Homocysteine reference range from very close to the reference range of manufacturers, but manufacturers of plasma MMA reference range given by the reference range was found to be too high. In all markers to show the HoloTC the Vitamin B12 deficiency that can be used with total Vitamin B12 was found in our study is the best test.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUfuk Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofseriesProgram Kodu: 1002; Proje No: 114S844
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyokimyaen_US
dc.subjectBiochemistryen_US
dc.subjectFolaten_US
dc.subjectFolateen_US
dc.subjectHomosisteinen_US
dc.subjectHomocysteineen_US
dc.subjectPlazmaen_US
dc.subjectPlasmaen_US
dc.subjectReferans standartlarıen_US
dc.subjectReference standardsen_US
dc.subjectVitamin B 12en_US
dc.subjectYetişkinleren_US
dc.subjectAdultsen_US
dc.subjectFolaten_US
dc.subjectHoloTCen_US
dc.subjectPlazma MMAen_US
dc.subjectPlazma homosisteinen_US
dc.subjectRefrans aralık, genç- orta yaşen_US
dc.subjectFolateen_US
dc.subjectHoloTC plasma MMAen_US
dc.subjectPlasma Homocysteineen_US
dc.subjectReference rangeen_US
dc.subjectYoung-middle aged peopleen_US
dc.titleVitamin B12 ilişkili belirteçlerin genç-orta yaş sağlıklı donörlerde referans aralıklarının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining reference intervals of vitamin B12 related markers in young-middle aged healty donorsen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.authoridÖzdemir, Sedat / 0000-0002-5294-9061
dc.departmentTıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyolojien_US
dc.institutionauthorÖzdemir, Sedat
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage92en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid406644en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record